info.dekameleon@sioz.nl +31 20 217 07 20

Vacatures

Kom werken bij De Kameleon!
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Spreekt het je aan om te werken in een vooruitstrevende onderwijsorganisatie? Dan hebben we een baan voor jou!

Stage lopen

De Kameleon ziet het als haar taak om aankomende professionals de mogelijkheid te bieden ervaring op te doen als stagiair. In de praktijk leer je het vak, dat kan zijn als onderwijsondersteuner of als leerkracht.

Voor meer informatie: n.kaya@sioz.nl

Op dit moment zijn wij op zoek naar:

Leerkracht

We zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht.

Basisschool De Kameleon Amsterdam-Noord – Zoekt een leerkracht m/v.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag
Werktijdfactor: FTE: 1,00

Functieomschrijving:
U heeft als groepsleerkracht een lesgevende taak, waaronder wordt verstaan het geven van lessen en het verrichten van de daaruit voor de groepsleraar rechtstreeks voortvloeiende werkzaamheden, zoals het bijhouden van de leerlingenadministratie.
U denkt samen met het team mee en maakt interne afspraken. Werkoverleg, afstemming van werkzaamheden, collegiale consultatie zijn contacten die tot de normale werkzaamheden van u behoren.
Tevens is de communicatie met ouders / verzorgers, de contacten met hulpverleners en andere betrokkenen zijn een wezenlijk onderdeel van de uw taken.

Wat wij zoeken:
U staat sterk in uw schoenen, gaat voor uitdagingen en creëert een veilige en plezierige leeromgeving voor de kinderen. U heeft een bewezen werkervaring en relevante onderwijsbevoegdheden en u bent bekend met De Kanjer methode of de Vreedzame school.

Opmerkingen / Aanvullende informatie:
Basisschool De Kameleon Amsterdam-Noord is een Algemeen Bijzondere school die haar kinderen wil opvoeden en onderwijzen tot Wereldburgers die op een respectvolle manier met elkaar omgaan in onze multiculturele samenleving. Haar onderwijsmodel focust zich op:

  • Wereldburgerschap;
  • Kwaliteit;
  • Gemeenschapsleren: positieve benadering en coöperatief leren;
  • Vroeg vreemdetalenonderwijs (Engels vanaf groep 3);
  • Talentontwikkeling en excellentie op het gebied van kunst & cultuur en bètawetenschappen & techniek;
  • Sport & bewegen en gezonde voeding.

Wat wij bieden:

  • Werkzaam voor een kleine prettige groep van 15 leerlingen;
  • Mogelijkheid tot en verlenging van contract;
  • Mogelijkheid voor cursussen en trainingen;
  • Een marktconform salaris volgens de CAO Onderwijs;

Interesse?
Solliciteren kan door een mail, met je CV en motivatiebrief te sturen naar n.kaya@sioz.nl. De gesprekken volgen meteen na reactie en proeflessen behoren tot de mogelijkheid.

*Let op! Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld!

Leuk om te weten:
Wij zijn een kleine en knusse school met 122 leerlingen in een nieuw gebouw. Warme team die elkaar begrijpt en samen werkt aan de toekomst van onze kinderen.

Competentieprofiel voor leden van de Raad van Toezicht

Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij:

a. de grondslag en de doelstellingen van de stichting onderschrijft 

b. een bijdrage kan leveren aan (de discussie over) de ontwikkeling van de  identiteit van de stichting en haar scholen 

c. zich betrokken voelt bij het primaire onderwijs en op hoofdlijnen bekend is met ontwikkelingen in het onderwijs 

d. door opleiding en/of ervaring tenminste een academisch denkniveau heeft 

e. in staat is zich op alle terreinen waarop de raad actief is op hoofdlijnen een onafhankelijk oordeel te vormen, zonder last of ruggespraak 

f. integer is in handelen en communicatie  

g. in staat is beleidsdoelstellingen te toetsen en het College van Bestuur te bevragen op de realisatie daarvan 

h. kritisch is  met betrekking tot toezicht; wijs en constructief met betrekking tot advisering aan de bestuurder en uitdagend met betrekking tot vernieuwing.  

Van de voorzitter wordt bovendien verwacht dat hij  

a. over een natuurlijk gezag beschikt 

b. in staat is om sturing te geven aan het toezichtproces, waarbij hij primair verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het functioneren van de Raad  

c. kwaliteiten heeft op het gebied van onderhandelen en conflicthantering 

d. in staat is zich te verplaatsen in de positie van de voorzitter van het CvB en met hem/haar een persoonlijke professionele relatie kan opbouwen in wederzijds vertrouwen en respect, zonder rivaliteit. 

Binnen de RvT wordt gestreefd naar: – een combinatie van specifieke kennis met betrekking tot het  bestuur, financiën, onderwijs, bedrijfsvoering, communicatie en marketing, huisvesting, HR-management en recht. – een spreiding van maatschappelijke achtergronden en omstandigheden, – een brede maatschappelijke binding, – een positief kritische houding