info.dekameleon@sioz.nl +31 20 217 07 20

Talentontwikkeling & excellentie

Stimuleren en ontwikkelen

Ons uitgangspunt is dat elke leerling uniek en talentvol is. We beschouwen het als onze opdracht het talent van uw kind te signaleren en het bewust te maken van zijn eigen talenten. Door middel van begeleiding willen we ervoor zorgen dat uw kind zijn ware ontwikkeling progressief ontdekt en deze zelf verder kan ontplooien. Door middel van binnen- en buitenschoolse projecten en activiteiten dagen we uw kind uit en stimuleren we het zich verder te ontwikkelen op zowel het cognitieve, als sociale, emotionele en creatieve vlak.