info.dekameleon@sioz.nl +31 20 217 07 20

Spelend leren

Initiatief spelen

Bij spelend leren (Play Based Learning, met name voor jonge kinderen) wordt er vanuit gegaan dat jonge kinderen zich het beste ontwikkelen als:

 • ze concrete ervaringen opdoen;
 • ze betrokken bezig zijn;
 • ze zelf de activiteit als betekenisvol ervaren;
 • ontwikkelingsgebieden in samenhang aan bod komen.

Onder Play Based Learning wordt het volgende verstaan:
Kinderen krijgen de vrijheid om op eigen initiatief te spelen en binnen de betekenisvolle context van het spel worden leermomenten opgeroepen en ondersteund. Het kind ontwikkelt zich in interactie met de omgeving en volwassenen.

Binnen de school betekent dit dat de volgende voorwaarden voor spelend leren aanwezig moeten zijn:

 • Voldoende tijd om te spelen;
 • Voldoende ruimte om te spelen;
 • Vrijheid om met zelfgekozen activiteiten bezig te zijn;
 • Materialen (ter inspiratie en om eigen betekenissen eraan te geven);
 • Regels in de groep die spel ondersteunen;
 • Aanreiken van spelthema’s;
 • Gevoel van veiligheid.