info.dekameleon@sioz.nl +31 20 217 07 20

Schoolgids

Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan, waaraan door diverse geledingen binnen de school is gewerkt. In de schoolgids geven we een indruk hoe wij op school werken; hoe we omgaan met elkaar en met de kinderen, alsmede de extra aandacht die wij kinderen kunnen geven.

Verder kunt u o.a. beleidszaken, informatie over de verschillende groepen en het onderwijsaanbod, de groepsindeling, roosters, regels, schooltijden, vakanties, adressen en informatie over instanties die direct met de school te maken hebben aantreffen.

Deze gids bevat tevens informatie over alle geledingen die iets met de school te maken hebben: leerkrachten, ouders, de medezeggenschapsraad (mr), de ouderraad (or) en het bestuur.

Wij wensen alle kinderen en hun ouders een plezierig en leerzaam schooljaar toe!

Download Schoolgids 2020-2021

Download Schoolgids 2022-2023

Download Schoolgids 2023-2024