info.dekameleon@sioz.nl +31 20 217 07 20

Protocollen

oor een goede schoolorganisatie is het ontwikkelen en volgen van protocollen van belang. Wij hanteren verschillende protocollen op school. Hier treft u de belangrijkste protocollen van onze school:

– Protocol SOP – Schoolondersteuningsplan