info.dekameleon@sioz.nl +31 20 217 07 20
Ken ons beter

Onze school

Over Basisschool De Kameleon

Basisschool De Kameleon is een nieuwe school in Amsterdam en volop in ontwikkeling.

Basisschool De Kameleon heeft een algemeen bijzonder concept. De visie van de school is dat de leerlingen onderwezen worden tot ambitieuze wereldburgers  De school onderscheidt zich door ‘Wereldburgerschap’ hoog in het vaandel te hebben staan. De school wil de leerlingen opvoeden tot burgers die, waar ook ter wereld, met respect naar anderen toe kunnen leren, leven en werken. De school streeft ernaar een natuurlijk kennisbaken, een ontmoetingsschool te zijn, waar op een zorgvuldige wijze met de ander wordt omgesprongen en waar iedereen met respect en vertrouwen wordt behandeld. De school streeft ernaar om de vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen zodat zij een wereldburger kunnen worden.

Een wereldburger is liefdevol, toegewijd, verdraagzaam, rationeel, diepzinnig, sensitief, enthousiast, gretig en zuiver van hart, ziel en geweten. 

Basisschool De Kameleon is een kleinschalige school met gemiddeld 20 leerlingen per groep.

Kenmerken Basisschool De Kameleon
De basisschool heeft de volgende kenmerken:

 • Kleinschalig;
 • Ambitieus;
 • Gedegen;
 • Innovatief;
 • Leerlinggericht;
 • Veilig.

Het onderwijsstelsel laat zich niet alleen kenmerken door kennisvergaring, maar ook door leerlingen te stimuleren en te laten groeien op sociaal, emotioneel, creatief en motorisch vlak. Tijdens en buiten de lesuren wordt op diverse manieren aandacht besteed aan constructief sociaal gedrag, positieve betrokkenheid en een gezonde leefstijl van zowel de leerlingen als de personeelsleden van basisschool De Kameleon.

Bezoek Plannen

Maak een afspraak voor een rondleiding
BEKIJK MEER

Heeft U Vragen?

Neem gerust contact met ons op
BEKIJK MEER

Aanmelding

Meer informatie over de aanmelding
BEKIJK MEER

Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept van Basisschool de Kameleon-onderwijs is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs zodat leerlingen:

 • voorbereidt op een leven lang leren;
 • klaarstoomt voor een vervolgopleiding;
 • de mogelijkheid biedt al hun persoonlijke potenties optimaal te ontwikkelen;
 • opvoedt tot verantwoordelijke, gemotiveerde en zelfverzekerde wereldburgers;
 • hun 21e -eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen;
 • in staat zijn om maatschappelijke en sociale oplossingen te bedenken.
 • eigenaar maakt van hun leer en ontwikkelingsprocessen.

Kennismaken met de school

Hebt u interesse in onze school en wilt u uw kind inschrijven? U kunt altijd even langskomen of bellen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Hebt u interesse in onze school en wilt u uw kind inschrijven? U kunt altijd even langskomen of bellen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.