info.dekameleon@sioz.nl +31 20 217 07 20

Kwaliteitszorg

Onder kwaliteitszorg verstaan wij binnen onze school de systematische zorg die op niveau van de school en op teamniveau aan de kwaliteit wordt besteed. Onze kwaliteitszorg is gericht op het product van de school enerzijds en op de stapsgewijze verbetering ervan anderzijds. Het beleid inzake kwaliteit omvat in onze school de acties die primair bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid op basis van onze missie en visie.