info.dekameleon@sioz.nl +31 20 217 07 20

Identiteit Islamitische Basisschool

Islamitisch Godsdienstonderwijs

De belangrijkste bron in de Islam, de Koran, begint met het vers: ‘Iqra’ dat lees betekent. Daarnaast is een pasgeboren kind, volgens de Koran, een onbeschreven blad met een natuurlijke aanleg en wordt het kind gevormd door zijn omgeving in brede zin.

De belangrijkste bron in de Islam, de Koran, begint met het vers: ‘Iqra’ dat lees betekent. Daarnaast is een pasgeboren kind, volgens de Koran, een onbeschreven blad met een natuurlijke aanleg en wordt het kind gevormd door zijn omgeving in brede zin.

Op basis van het voorgaande, hebben wij het streven dat kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers, met een herkenbare ‘eigenheid’ op grond van de Islamitische levensovertuiging. Onze houding hierbij is dat onderwijs een fundament dient te vormen voor een vreedzame school, waar verschillende culturen en etnische achtergronden elkaar ontmoeten.

  • De groepen 1 tot en met 3 van onze school krijgen één keer in de week 30 minuten godsdienstles.
  • Groepen 4 en 5 krijgen één keer 45 minuten les en de groepen 6 t/m 8 krijgen wekelijks twee keer godsdienstonderwijs.
  • Eén keer een half uur en één keer 45 minuten. De lessen worden thematisch aangeboden voor een periode van 3 tot 5 weken.

Thema’s zoals ‘Hadj’, ‘liefde voor Allah’, ‘Moeharram’, ‘Sahaba’ en ‘Islam en wetenschap’ komen aan bod.

Vanaf dit schooljaar zetten we ook een nieuwe methode in: Wereldkind.

De methode verwerkt de leerplandoelstellingen van islamonderwijs met interlevensbeschouwelijke competenties en actief burgerschap in een boeiend leerwerkboek. Wij willen op deze manier aantonen dat Islam de religie is die antwoorden biedt op een moderne en toekomstgerichte levenswijze.

Naast de godsdienstlessen verweven wij onze identiteit in alle andere vakken.