DE OUDERS

Ouderbetrokkenheid thuis heeft een bewezen effect op de leerresultaten. Het effect is zelfs sterker dan het effect van het onderwijs! Basisschool De Kameleon vindt daarom dat ouders de belangrijke opdracht hebben bij te dragen aan de leerresultaten van hun kind. Zij hebben als mededocenten een onderwijskundige opdracht, waarbij wordt samengewerkt met de school. Dat noemen wij educatief partnerschap. De school organiseert daarvoor bijeenkomsten om ouders voor te lichten over succesvolle pedagogische en onderwijskundige strategieën in een huiselijke context, zodat ouders deze rol nog beter op zich kunnen nemen.

Bij aanname van leerlingen is de rol van de ouders een onderwerp van gesprek tussen de school en de ouders. Door de ouders en school wordt na wederzijds akkoord de samenwerkingsovereenkomst tussen school en ouders ondertekend. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse verwachtingen en verplichtingen opgenomen. Deze samenwerkingsovereenkomst komt tijdens de schoolperiode van de leerling op onze school in ieder geval ter sprake bij het huisbezoek en bij de klassenavonden voor ouders.

Er worden ouderbijeenkomsten gehouden om zo de ouders bij de school te betrekken. Ook kunnen ouders op school helpen met verschillende activiteiten, zoals schoolreisjes, feestvieringen, projecten, etc.

De school is verantwoordelijk voor het onderwijskundige aspect en tracht dit te verwezenlijken in een goed pedagogisch klimaat. Wij verwachten van ouders dat zij contact met ons zoeken wanneer er zaken zijn die de voortgang van het onderwijsleerproces beïnvloeden.