info.dekameleon@sioz.nl +31 20 217 07 20

4-12 jaar

Basisschool De Kameleon in Amsterdam-Noord kent een algemeen bijzondere grondslag. Deze grondslag vindt haar oorsprong in de visie dat we onze leerlingen willen onderwijzen en opvoeden tot ambitieuze wereldburgers. Vanuit deze visie streven wij ernaar een natuurlijk kennisbaken, een ontmoetingsschool te zijn, waar iedereen op een zorgvuldige wijze met elkaar omspringt en iedereen elkaar behandelt met respect en vertrouwen.

De basisschool heeft de volgende kenmerken: kleinschalig, ambitieus, gedegen, innovatief, leerling-gericht en veilig. Het onderwijsstelsel laat zich niet alleen kenmerken door kennisvergaring, maar ook door uw kind te stimuleren en te laten groeien op sociaal, emotioneel, creatief en motorisch vlak. Tijdens en buiten de lesuren wordt op diverse manieren aandacht besteed aan constructief sociaal gedrag, positieve betrokkenheid en een gezonde leefstijl van zowel de leerlingen als de personeelsleden van basisschool De Kameleon.