info.dekameleon@sioz.nl +31 20 217 07 20

0-4 jaar

Kinderdagverblijf Saffana’s Kindercentrum met voorschoolse voorziening

Het kinderdagverblijf met voorschoolse voorziening is er voor kinderen tussen de nul en vier jaar.
Het kinderdagverblijf en de school werken met dezelfde pedagogische uitgangspunten en dezelfde ‘islamitische’ visie.
De kinderen komen vooral om te spelen en met andere kinderen en de pedagogisch medewerksters samen te zijn. Het is belangrijk dat ze het naar hun zin hebben, zodat ze zich spelenderwijs goed ontwikkelen.

Op het moment dat de kinderen 4 jaar worden, worden de gegevens van de kinderen overgedragen aan de basisschool (met toestemming van de ouders), zodat de leerkrachten goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van de kinderen en direct daarbij kunnen aansluiten.

Meer info over voorschool, kinderdagverblijf of BSO kunt u vinden op: www.saffana’s.nl